De show

verwacht

COM MONDIAL ZWOLLE

Nadat jaren lang de Nederlandse Kampioenschappen gehouden zijn in de Americahal te Apeldoorn, kwam er dit jaar noodgedwongen de verhuizing naar de IJsselhallen te Zwolle. In Nederland, maar ook daarbuiten geen onbekende locatie, immers hier wordt al jaren de Zwolsche vogelmarkt georganiseerd. De Americahal moet afgebroken worden, vanwege een nieuw bouwproject.

Daar waar de organisatie in Apeldoorn op automatismen draait, werden we nu geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en wijzigingen. Gelukkig konden we een beroep blijven doen op onze ervaren vrijwilligers. Uiteraard zijn er vogelliefhebbers die als inzender eerst “de kat uit de boom willen kijken”, maar tot op heden hebben we veel positieve geluiden ontvangen. Daar waar kritische kanttekeningen zijn geplaatst gaan we proberen veranderingen aanbrengen.

Met de Nederlandse Kampioenschappen achter de rug gaan we vol goede moed op weg naar de Mondial 2019 in dezelfde locatie. Ook hier zullen de verwachtingen hoog zijn en zijn de voorbereidingen al vanaf begin 2017 druk gaande. Aanpassingen en bijstellingen zullen telkenmale nodig zijn, maar de inspiratie is aanwezig om er een mooie Mondial van te maken, uiteraard met uw hulp en inzet.

Contact