Veel gestelde vragen

1Hoe werkt de inbreng van de Nederlands vogels?
Op zaterdag 5 januari van 9.00 uur tot 16.00 uur is de inbreng van Nederlandse vogels. De inbreng gaat als volgt: Stap 1 Ga zonder vogels naar de hoofdingang Stap 2 In de hal bij de hoofdingang krijgt u de inbrenglijst, de parkeerkaart en de entreebewijzen (Bij inschrijving van minimaal drie vogels Ook op zondag hebt u een entreebewijs nodig.) en kooinummers. Stap 3 Noteer de ringvolgnummers op het inbrengformulier Stap 4 Haal de vogels nu pas uit de auto en ga naar de inbrengpunten Stap 5 Medewerkers begeleiden u tijdens het inkooien
2Inbreng van Verkoopvogels
Stap 1 Ga met de Verkoopvogels en de thuisgestuurde formulieren naar de hoofdingang en een medewerker wijst u de weg. Stap 2 In de verkoophal krijgt u de kooien en kunt u de vogels overplaatsen.
3Waar vind ik het vraagprogramma?
Het vraagprogramma vind u onder het kopje "Formulieren". Liefhebbers uit anderstalige landen wendden zich het beste tot hun eigen organisatie met betrekking tot een vertaling.
4Welke ringen mag ik gebruiken?
Een Nederlandse inzender mag alleen vogels inzenden met ringen die uitgegeven zijn door bij de COM aangesloten bonden. In het inschrijfsysteem bestaat de mogelijkheid om kweeknummers van een andere COM-organisatie waar u lid van bent op te geven.
5Wat kost deelname?
Deelname aan de Mondial kost per vogel 13 euro voor buitenlandse deelnemers en 13,50 euro voor deelnemers van de NBvV, PS en BEC. De 50 cent extra is een opslag voor COM-NL om zo een potje te kunnen vormen voor de volgende Mondials. Hiermee wordt in de toekomst een deel van het vervoer van de vogels bekostigd.
6In welke kooien moet ik insturen?
In het vraagprogramma staan de verschillende typen kooien genoemd. De kooien die gebruikt gaan worden staan inmiddels afgebeeld op de site (zie: formulieren > Informatie kooien).
7Hoe koop ik als niet-inzender een toegangsbewijs?
Het wordt mogelijk om via E-ticketing entreebewijzen te bekomen, zowel voor bezoekers uit Nederland als uit andere landen. Ook voor groepen is het mogelijk om dit in één keer te regelen. Houd de site in de gaten waar binnenkort een link geplaatst zal worden. Bezitters van E-tickets maken bij de entrée gebruik van een “fast lane”.
8Hoe krijg ik als Nederlandse inzender mijn entreebewijs?
Deelnemers uit Nederland krijgen hun E-ticket bij het inbrengen van de wedstrijdvogels. Deze is inwisselbaar bij de kassa aan de linkerkant van de hal voor een polsbandje. Inzenders van meer dan drie vogels hebben twee dagen gratis toegang. Dit is inclusief de dag van uitkooien. Ook de deelnemers gebruiken de “ fast lane”.
9Hoe krijg ik als buitenlandse inzender mijn toegangsbewijs?
Het verkrijgen van een entreebewijs voor inzenders uit een gastland is gescheiden van de bezoekers. Op borden aan de gevel van de hal staat waar u als inzender moet zijn. Let daarop. Het bespaart u veel tijd. Voor de uitgifte van een entreebewijs is legitimatie verplicht.
10Hoe gaat de entree voor medewerkers, standhouders en convoyeurs?
Medewerkers en standhouders melden zich aan de zijkant van de IJsselhal (nabij de “A28” ingang). Daar krijgen ze een polsbandje en hoeven niet in de rij te staan. Convoyeurs hebben een badge en kunnen via de “A28”ingang naar binnen.
11Wat kost Parkeren?
Deelname aan de show geeft recht op twee keer vrij parkeren bij de hal. Dit is uitsluitend tijdens het inbrengen van de wedstrijdvogels en op de sluitingsdag. Parkeerkaartjes worden uitgereikt na vertoon van bewijs van deelname en identiteitsbewijs. Tijdens de openingsdagen is er geen vrij parkeren, behalve voor de organisatie en medewerkers.
12Waar koop ik een Catalogus?
De verkoop van catalogussen geschiedt in de hal en niet bij de kassa’s. Op twee plaatsen zijn er verkooppunten waar u een catalogus kunt kopen. Dit is bij binnenkomst, maar ook in Bondsstand in de wedstrijdhal.
13Hoe kom ik aan mijn Catalogus en Keurbrieven?
Inzenders krijgen hun reeds betaalde catalogus niet bij de entrée, zoals u gewend bent tijdens onze eigen show, maar in de AA-hal waar de wedstrijdvogels staan uitgestald. Rondom zijn 40 landenstands ingericht en bij de stand van COM-NL liggen de catalogussen en keurbrieven klaar op vertoon van uw deelnamebewijs.
14Hoe kom ik aan mijn gewonnen Prijzen?
De gewonnen prijzen zijn door de Nederlandse inzenders op zondagmiddag af te halen op vertoon van uw deelnamebewijs. Deze ook laten afhalen bij de stand COM Nederland. Prijzen worden niet nagezonden.
15Hoe gaat het uitkooien na de show?
Na de show wordt er uitgekooid zoals u dat gewend bent. U krijgt een begeleider mee die samen met u de vogels terugplaatst in uw eigen vervoerskooien. Na afloop van de show, wanneer de vogels weer gehaald worden, zijn de kartonnen universeel kooien te koop. Voor € 3,- krijgt u kooi, front, zitstokken en voerbakje mee naar huis. De vogel hoeft dan niet uitgekooid te worden.
16Hoe kom ik aan een verkoopcatalogus?
De verkoopvogels van NBvV-leden worden vermeld in een speciale online-verkoopcatalogus en kan thuis geraadpleegd worden via de site.
17Hoe kan ik als commerciële aanbieder mijn vogels te koop aanbieden?
Tijdens COM wedstrijden is het gewoon dat commerciële aanbieders, vaak vanuit het buitenland komend, een eigen stand inrichten. In Zwolle is dat ook mogelijk door een stand te huren in de IJsselhal. Deze verkoop is gescheiden van de verkoop zoals de NBvV dit voor haar leden organiseert. De regels met betrekking tot het dierenwelzijn gelden ook voor deze aanbieders. Op de website staan voorbeelden van wat wel en niet toegestaan is. Tijdens de gehele show wordt streng toezicht gehouden door Surveillanten van de NBvV. Overtreders worden bij geen verbetering uit de hal verwijderd. Particulieren of verenigingen die zelf vogels willen aanbieden kunnen ook een stand huren. Buiten de hal is handel en overdracht van vogels verboden. Ook hier wordt permanent toezicht op gehouden. Bij overtreding wordt de politie ingeschakeld.
18Hoe kom ik aan een Overdrachtsbewijs?
In de hal is een speciaal loket ingericht waar een overdrachtsbewijs te verkrijgen is. De nieuwe eigenaar heeft dit vaak vanwege plaatselijke regelgeving nodig, om de vogel in te mogen voeren. Het overdrachtsbewijs is een officieel document en kost 5 euro.
19Hoeveel convoyeurs staat de organisatie Mondial 2019 toe?
De organisatie Mondial 2019 neemt alleen de kosten van het aantal convoyeurs voor rekening die officieel volgens voorschrift zijn toegestaan volgens COM reglement. Hulp convoyeurs en overige zullen zelf hun onderkomen en kost dienen te bekostigen. Buiten de officiële convoyeurs heeft niemand toegang tot de expositiehal, met uitzondering bij het inkooien van de vogels.