Veel gestelde vragen

1Waar vind ik het vraagprogramma?
Het vraagprogramma vind u onder het kopje "Formulieren". Liefhebbers uit anderstalige landen wendden zich het beste tot hun eigen organisatie met betrekking tot een vertaling.
2Hoe schrijf ik in als lid van de NBvV?
De NBvV heeft de NAW-gegevens van haar leden, volgens de richtlijnen van de AVG, in het systeem van COM geplaatst. Deze leden krijgen toegang tot het inschrijfsysteem door het aanmaken van inloggegevens. Dit gaat op ongeveer dezelfde manier zoals we gewend zijn op onze eigen Kampioenschappen, door het invullen van uw kweeknummer. Voor vragen richten we een helpdesk in. Leden die pas lid geworden zijn, kunnen via het aanmaken van een account toegang krijgen tot het inschrijfsysteem.
3Welke ringen mag ik gebruiken?
Een Nederlandse inzender mag alleen vogels inzenden met ringen die uitgegeven zijn door bij de COM aangesloten bonden. In het inschrijfsysteem bestaat de mogelijkheid om kweeknummers van een andere COM-organisatie waar u lid van bent op te geven.
4Wat kost deelname?
Deelname aan de Mondial kost per vogel 13 euro voor buitenlandse deelnemers en 13,50 euro voor deelnemers van de NBvV, PS en BEC. De 50 cent extra is een opslag voor COM-NL om zo een potje te kunnen vormen voor de volgende Mondials. Hiermee wordt in de toekomst een deel van het vervoer van de vogels bekostigd.
5In welke kooien moet ik insturen?
In het vraagprogramma staan de verschillende typen kooien genoemd. De kooien die gebruikt gaan worden staan inmiddels afgebeeld op de site (zie: formulieren > Informatie kooien).
6Hoe schrijf ik vogels in als lid van BEC of PS?
Leden van de BEC en PS worden door hun eigen organisatie geïnformeerd over de wijze van inschrijven.
7Hoe schrijf ik in als niet-Nederlander?
Het inschrijven voor gastlanden geschiedt zoals dat ook in andere jaren ging. Raadpleeg uw eigen organisatie.
8Hoe werkt de inbreng van de Nederlands vogels?
De inbreng verloop volgens een aangepast systeem. Inzenders uit Nederland krijgen niet zoals gebruikelijk hun bescheiden thuisgestuurd, maar krijgen de bescheiden op het moment van inbrengen. We hebben drie plaatsen waar vogels afgegeven kunnen worden. De zangkanaries via de ingang “A28”, de kleur- en postuurkanaries, exoten, hybriden en kleine parkieten via de “Hoofdingang” en de Europese cultuurvogels en de grote parkieten via de zijdeur van de “Dieze hal”. Op deze plaatsen moet u zich met de vogels melden, waarna u een volgnummer ontvangt van inleveren van de vogels. U kunt daarna dus rustig (in het restaurant) wachten totdat uw nummer wordt opgeroepen. Dit is om de opstoppingen voor de deuren te voorkomen. Dit wijkt af van wat we op de bondsshow gewend zijn. Een goede tip is om de vogels in vervoerskooien in te brengen. Dit geldt niet voor alle vogels. Vogels die volgens het vraagprogramma in eigen houten kooien geshowd worden hoeven niet omgekooid te worden. De inbreng sluit om 16.00 uur. Deze limiet is definitief.
9Hoe koop ik als niet-inzender een toegangsbewijs?
Het wordt mogelijk om via E-ticketing entreebewijzen te bekomen, zowel voor bezoekers uit Nederland als uit andere landen. Ook voor groepen is het mogelijk om dit in één keer te regelen. Houd de site in de gaten waar binnenkort een link geplaatst zal worden. Bezitters van E-tickets maken bij de entrée gebruik van een “fast lane”.
10Hoe krijg ik als Nederlandse inzender mijn entreebewijs?
Deelnemers uit Nederland krijgen hun E-ticket bij het inbrengen van de wedstrijdvogels. Deze is inwisselbaar bij de kassa aan de linkerkant van de hal voor een polsbandje. Inzenders van meer dan drie vogels hebben twee dagen gratis toegang. Dit is inclusief de dag van uitkooien. Ook de deelnemers gebruiken de “ fast lane”.
11Hoe krijg ik als buitenlandse inzender mijn toegangsbewijs?
Het verkrijgen van een entreebewijs voor inzenders uit een gastland is gescheiden van de bezoekers. Op borden aan de gevel van de hal staat waar u als inzender moet zijn. Let daarop. Het bespaart u veel tijd. Voor de uitgifte van een entreebewijs is legitimatie verplicht.
12Hoe gaat de entree voor medewerkers, standhouders en convoyeurs?
Medewerkers en standhouders melden zich aan de zijkant van de IJsselhal (nabij de “A28” ingang). Daar krijgen ze een polsbandje en hoeven niet in de rij te staan. Convoyeurs hebben een badge en kunnen via de “A28”ingang naar binnen.
13Wat kost Parkeren?
Deelname aan de show geeft recht op twee keer vrij parkeren bij de hal. Dit is uitsluitend tijdens het inbrengen van de wedstrijdvogels en op de sluitingsdag. Parkeerkaartjes worden uitgereikt na vertoon van bewijs van deelname en identiteitsbewijs. Tijdens de openingsdagen is er geen vrij parkeren, behalve voor de organisatie en medewerkers.
14Waar koop ik een Catalogus?
De verkoop van catalogussen geschiedt in de hal en niet bij de kassa’s. Op twee plaatsen zijn er verkooppunten waar u een catalogus kunt kopen. Dit is bij binnenkomst, maar ook in Bondsstand in de wedstrijdhal.
15Hoe kom ik aan mijn Catalogus en Keurbrieven?
Inzenders krijgen hun reeds betaalde catalogus niet bij de entrée, zoals u gewend bent tijdens onze eigen show, maar in de AA-hal waar de wedstrijdvogels staan uitgestald. Rondom zijn 40 landenstands ingericht en bij de stand van COM-NL liggen de catalogussen en keurbrieven klaar op vertoon van uw deelnamebewijs.
16Hoe kom ik aan mijn gewonnen Prijzen?
De gewonnen prijzen zijn door de Nederlandse inzenders op zondagmiddag af te halen op vertoon van uw deelnamebewijs. Deze ook laten afhalen bij de stand COM Nederland. Prijzen worden niet nagezonden.
17Hoe gaat het uitkooien na de show?
Na de show wordt er uitgekooid zoals u dat gewend bent. U krijgt een begeleider mee die samen met u de vogels terugplaatst in uw eigen vervoerskooien. Na afloop van de show, wanneer de vogels weer gehaald worden, zijn de kartonnen universeel kooien te koop. Voor € 3,- krijgt u kooi, front, zitstokken en voerbakje mee naar huis. De vogel hoeft dan niet uitgekooid te worden.
18Hoe kan ik vogels te koop aanbieden als NBvV-lid?
Leden van de NBvV krijgen de gelegenheid om vogels te koop aan te bieden. Via het inschrijfsysteem van de NBvV kunt u twee vogels per kooi te koop aanbieden. Tien procent van verkoopprijs vervalt aan de NBvV en elke aanbieder betaalt een vast bedrag van 5 euro aan administratiekosten. Ook niet-inzenders kunnen hier gebruik van maken. De inschrijving van verkoopvogels staat dus geheel los van het inschrijven van wedstrijdvogels. De verkoopruimte die in de Meerhal gelegen is, heeft beperkte ruimte, vandaar een limiet van 20 kooien per inzender, en vol is vol (max. 3000 kooien). Deze vogels moet u via de “Hoofdingang” inbrengen en vervolgens kunt u direct door lopen naar de Meerhal.
19Hoe kom ik aan een verkoopcatalogus?
De verkoopvogels van NBvV-leden worden vermeld in een speciale online-verkoopcatalogus en kan thuis geraadpleegd worden via de site.
20Hoe kan ik als commerciële aanbieder mijn vogels te koop aanbieden?
Tijdens COM wedstrijden is het gewoon dat commerciële aanbieders, vaak vanuit het buitenland komend, een eigen stand inrichten. In Zwolle is dat ook mogelijk door een stand te huren in de IJsselhal. Deze verkoop is gescheiden van de verkoop zoals de NBvV dit voor haar leden organiseert. De regels met betrekking tot het dierenwelzijn gelden ook voor deze aanbieders. Op de website staan voorbeelden van wat wel en niet toegestaan is. Tijdens de gehele show wordt streng toezicht gehouden door Surveillanten van de NBvV. Overtreders worden bij geen verbetering uit de hal verwijderd. Particulieren of verenigingen die zelf vogels willen aanbieden kunnen ook een stand huren. Buiten de hal is handel en overdracht van vogels verboden. Ook hier wordt permanent toezicht op gehouden. Bij overtreding wordt de politie ingeschakeld.
21Hoe kom ik aan een Overdrachtsbewijs?
In de hal is een speciaal loket ingericht waar een overdrachtsbewijs te verkrijgen is. De nieuwe eigenaar heeft dit vaak vanwege plaatselijke regelgeving nodig, om de vogel in te mogen voeren. Het overdrachtsbewijs is een officieel document en kost 5 euro.
22Hoeveel convoyeurs staat de organisatie Mondial 2019 toe?
De organisatie Mondial 2019 neemt alleen de kosten van het aantal convoyeurs voor rekening die officieel volgens voorschrift zijn toegestaan volgens COM reglement. Hulp convoyeurs en overige zullen zelf hun onderkomen en kost dienen te bekostigen. Buiten de officiële convoyeurs heeft niemand toegang tot de expositiehal, met uitzondering bij het inkooien van de vogels.