Disclaimer

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website com.mondial2019.nl
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren vrij van virussen. De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van com.mondial2019.nl staan links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op deze websites is door De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV) niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.
Colofon

Tekst
Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV)
Albert Zomer

Vormgeving en Website
aWebsheep – Utrecht

Beeldmateriaal
- Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV)
- Piet Onderdelinden
- VVV Zwolle


De NBvV heeft op deze website beeldmateriaal uit diverse bronnen benut. Hoewel wij de rechten voor beeldmateriaal respecteren, is niet altijd te achterhalen wie het eigendom van dit beeldmateriaal bezit. Met vragen hieromtrent omtrent kunt u contact opnemen met de NBvV.