Reclame

 

Reclame in de hal per bord €   120,- per meter
Advertentie in catalogus
Zwart/wit (A4) €   270,- (volledige pagina)
Kleur (A4) €   380,- (volledige pagina)
Zwart/wit (A5) €   150,- ( ½ pagina)
Kleur (A5) €   190,- ( ½ pagina)
Website
Logo met hyperlink& vermelding nieuwsbrief €  250,- (elke uitgave nieuwsbrief)


Voor boekingen en reserveringen contact:
Dhr. Rein Grefhorst & Onno Bijlsma
0164-235007
info@nbvv.nl